YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho biết đâu là hình thức thực hiện trao đổi khí với môi trường của các loại côn trùng?

  • A. Hô hấp bằng hệ thống ống khí.
  • B. Hô hấp bằng mang
  • C. Hô hấp bằng phổi
  • D. Hô hấp qua bề mặt cơ thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Côn trùng hô hấp bằng hệ thống ống khí.

  Hô hấp bằng mang gặp ở các loài sống dưới nước.

  Hô hấp bằng phổi chủ yếu gặp ở các loài động vật bậc cao.

  Hô hấp qua bề mặt cơ thể (da) hầu như ở loài động vật nào cũng gặp nhưng không phải là chính, ví dụ như ở động vật bậc cao thì phổi tuy bé, nhưng có rất nhiều phế nang, khi trải diện tích ra thì gấp rất nhiều lần so với bề mặt cơ thể. Hô hấp loại này là loại hô hấp chính ở các loài lưỡng cư như ếch nhái…

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 335677

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON