YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điền từ/cụm từ: Ở châu chấu, tim có hình …(1)…, có …(2)… và nằm ở …(3)….

  • A. (1): ống; (2): một ngăn; (3): mặt bụng
  • B. (1): phễu; (2): một ngăn; (3): mặt lưng
  • C. (1): phễu; (2): nhiều ngăn; (3): mặt bụng
  • D.  (1): ống; (2): nhiều ngăn; (3): mặt lưng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ở châu chấu, tim có hình ống, có nhiều ngăn và nằm ở mặt lưng.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 335653

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF