YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào không đúng khi nói về hình thức hô hấp của chân khớp?

  • A. Tất cả các loài côn trùng đều có những lỗ nhỏ ở hai bên cơ thể được gọi là lỗ gai.
  • B. Quá trình hô hấp của tất cả các loài côn trùng diễn ra thông qua các lỗ nhỏ và ống không khí mỏng được gọi là khí quản.
  • C. Gián có các gai ở hai bên cơ thể và khí quản hoặc ống khí xuyên suốt bên trong cơ thể để thực hiện quá trình thở và hô hấp.
  • D. Không có cái nào ở trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phát biểu đúng:

  + Tất cả các loài côn trùng đều có những lỗ nhỏ ở hai bên cơ thể được gọi là lỗ gai.

  + Gián có các gai ở hai bên cơ thể và khí quản hoặc ống khí xuyên suốt bên trong cơ thể để thực hiện quá trình thở và hô hấp.

  + Quá trình hô hấp của tất cả các loài côn trùng diễn ra thông qua các lỗ nhỏ và ống không khí mỏng được gọi là khí quản.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 335592

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF