YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các đặc điểm sau đây, đâu là điểm đặc trưng của ngành chân khớp?

  • A. Các phần phụ phân đốt
  • B. Cơ thề 3 phần
  • C. Cơ thể 2 phần
  • D. Phần phụ linh hoạt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặc điểm đặc trưng để nhận biết ngành chân khớp là các phần phụ phân đốt

  Đáp án A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 335661

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON