YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các đặc điểm sau đây, đâu là điểm đặc trưng của ngành chân khớp?

  • A. Các phần phụ phân đốt
  • B. Cơ thề 3 phần
  • C. Cơ thể 2 phần
  • D. Phần phụ linh hoạt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặc điểm đặc trưng để nhận biết ngành chân khớp là các phần phụ phân đốt

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 335661

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON