YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhờ cơ quan nào mà châu chấu di chuyển được?

  • A. Cánh.
  • B. Chân sau
  • C. Chân trước
  • D. Cả A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Châu chấu di chuyển bằng 3 hình thức nhờ các cơ quan như cánh, chân trước và chân sau.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 335615

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF