YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho biết cơ thể hình nhện được chia làm mấy phần?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số phần cơ thể của hình nhện là 2 gồm phần đầu - ngực và phần bụng.

  Đáp án B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 335552

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON