YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho biết cơ thể hình nhện được chia làm mấy phần?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số phần cơ thể của hình nhện là 2 gồm phần đầu - ngực và phần bụng.

  Đáp án B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 335552

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON