YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho biết mô tả nào về hệ thần kinh dạng chuỗi hạch của ngành thân mềm và chân khớp là không đúng?

  • A. Có hạch não đặc biệt rất phát triển, liên hệ với sự phát triển và phân hóa của các giác quan.
  • B. Hệ thần kinh được hình thành từ lá phôi ngoài.
  • C. Hạch não tiếp nhận kích thích từ các giác quan và điều khiển hoạt động phức tạp của cơ thể chính xác hơn.
  • D. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch là tổ chức thần kinh tiêu tốn nhiều năng lượng nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch là tổ chức thần kinh tiêu tốn nhiều năng lượng nhất. KHÔNG ĐÚNG vì: hệ thần kinh dạng lưới mới là hệ thần kinh tiêu tốn nhiều năng lượng nhất.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 335670

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF