YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho biết chất nào tạo thành bộ xương ngoài của động vật chân đốt?

  • A. chất đạm
  • B. kitin
  • C. protein và kitin
  • D. canxi cacbonat

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bộ xương ngoài của động vật chân khớp được cấu tạo từ Chitin (kitin).

  Đáp án B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 335649

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON