YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xác định đâu là sự khác nhau trong hô hấp giữa tôm và châu chấu?

  • A. Châu chấu hấp bằng ống khí
  • B. Tôm hô hấp bằng mang
  • C. Châu chấu hô hấp trên cạn
  • D. Tôm hô hấp dưới nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tôm hô hấp bằng mang còn châu chấu hô hấp bằng ống khí. 

  Đáp án B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 335567

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON