YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho biết đâu là đặc điểm chung của ngành chân khớp?

  • A. Phần phụ chân khớp phân đốt, các khớp động lại với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. 
  • B. Phát triển cơ thể không qua lột xác
  • C. Cơ thể không có vỏ kitin bao bọc.
  • D. Tất cả đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặc điểm chung của ngành chân khớp

  + Phần phụ chân khớp phân đốt, các khớp động lại với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. 

  Cơ thể có vỏ kitin bao bọc: Vừa che chở bên ngoài, vừa làm chỗ bám cho cơ, có chức năng như xương nên được gọi là bộ xương ngoài.

  + Phát triển cơ thể qua lột xác: Do lớp vỏ kitin có tính đàn hồi kém, nên chân khớp phải lột xác để thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể.

  (2 hình thức: Biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn).

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 335673

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON