YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho biết đâu là đặc điểm chung của ngành chân khớp?

  • A. Phần phụ chân khớp phân đốt, các khớp động lại với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. 
  • B. Phát triển cơ thể không qua lột xác
  • C. Cơ thể không có vỏ kitin bao bọc.
  • D. Tất cả đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặc điểm chung của ngành chân khớp

  + Phần phụ chân khớp phân đốt, các khớp động lại với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. 

  Cơ thể có vỏ kitin bao bọc: Vừa che chở bên ngoài, vừa làm chỗ bám cho cơ, có chức năng như xương nên được gọi là bộ xương ngoài.

  + Phát triển cơ thể qua lột xác: Do lớp vỏ kitin có tính đàn hồi kém, nên chân khớp phải lột xác để thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể.

  (2 hình thức: Biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn).

  Đáp án A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 335673

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON