YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho biết ngành côn trùng học là nghiên cứu về điều gì?

  • A. Côn trùng
  • B. cây
  • C. kĩ thuật điện
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Côn trùng học là môn khoa học nghiên cứu về côn trùng. Danh từ này xuất phát từ 2 chữ của tiếng Hy Lạp là entomos và logos nên được viết là entomology.

  Đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 335652

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON