YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết phần phụ nào của tôm có chức năng định hướng phát hiện mồi?

  • A. Mắt kép
  • B. 2 đôi râu
  • C. Các chân hàm
  • D. Cả A và B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mắt kép và 2 đôi râu của tôm có chức năng định hướng phát hiện mồi.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 335580

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON