YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định động vật không có hệ thần kinh dạng ống?

  • A. Cá cóc
  • B.
  • C. Ếch
  • D. Châu chấu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hệ thần kinh dạng ống chỉ có ở các loài động vật có xương sống. Trong 4 loài nói trên thì châu chấu là động vật không xương sống.

  Các loài: Cá cóc, gà, ếch đều là động vật có xương sống nên có thần kinh dạng ống.

  Đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 335638

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON