YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết trong hệ tuần hoàn của chấu chấu không có chức năng?

  • A. Vận chuyển sản phẩm bài tiết.
  • B. Điều hòa nhiệt độ 
  • C. Vận chuyển khí trong hô hấp.
  • D. Vận chuyển các chất dinh dưỡng tới các tế bào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Châu chấu nói riêng hay côn trùng nói chung có hệ thống ống khí riêng biệt với hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển và trao đổi khí với tất cả các tế bào trong cơ thể.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 335626

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF