YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điền từ: Tôm và nhện đều được coi là giống nhau và là ........... vì chúng có chân có khớp nối, cơ thể phân khúc và bộ xương ngoài.

  • A. động vật chân đốt
  • B. da gai
  • C. động vật có vú
  • D. thân mềm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Động vật Chân khớp hay Động vật Chân đốt là những động vật không có xương sống, có một bộ xương ngoài, một cơ thể chia đốt và những đốt phụ, thuộc Ngành Chân khớp. 

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 335644

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF