YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xác định đâu là các giai đoạn thuộc kiểu biến thái không hoàn toàn?

  • A. Trứng - Ấu trùng
  • B. Trứng – Trưởng thành
  • C. Trứng - Ấu trùng – Trưởng thành
  • D. Trứng - Ấu trùng – Nhộng – Trưởng thành

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các giai đoạn thuộc kiểu biến thái không hoàn toàn là: Trứng - Ấu trùng – Trưởng thành  

  Đáp án C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 335678

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON