YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Which part of the city is more spacious?

  • A. Non Nuoc Beach is more spacious.
  • B. Da Nang Beach is more spacious.
  • C. The Han River Bridge is more spacious.
  • D. The city part on the east bank is more spacious.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Phần nào của thành phố rộng rãi hơn?

  Thông tin: The city part on the east bank is newer and more spacious.

  Tạm dịch: Phần thành phố ở bờ đông mới hơn và rộng hơn.

  Đáp án: The city part on the east bank is more spacious.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 422375

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON