YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Odd one out: talkative, funny, helpful, thin

  • A. talkative
  • B. funny
  • C. helpful
  • D. thin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Từ khác loại

  Giải thích:

  A. talkative (adj): nói nhiều

  B. funny (adj): hài hước, buồn cười

  C. helpful (adj): giúp ích, có ích

  D. thin (adj): gầy, mỏng

  Phương án D là tính từ chỉ ngoại hình, còn lại đều là tính từ chỉ tính cách

  Chọn D.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 422348

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON