YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  You should _____ the door before entering others’ rooms.

  • A. knocks
  • B. knock
  • C. knocking
  • D. visit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: To V/ V_ing

  Giải thích:

  A. knocks (V_s): gõ

  B. knock (v): gõ

  C. knocking (V_ing): gõ

  D. visit (v): thăm

  should + V_infinitive: nên làm gì

  Tạm dịch: Bạn nên gõ cửa trước khi vào phòng của người khác.

  Chọn B.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 422361

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON