YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  _______ is older, your grandfather or grandmother?

  • A. Which
  • B. Who
  • C. How
  • D. What

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ để hỏi

  Giải thích:

  A. Which: Cái nào

  B. Who: Ai

  C. How: Như thế nào

  D. What: Cái gì

  Tạm dịch: Ai nhiều tuổi hơn, ông hay bà của bạn?

  Chọn B.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 422354

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON