YOMEDIA
ZUNIA12
 • Read the email below and choose the best answer (A, B, C or D) to fill in the blanks

  Dear An,

  Let’s (21) ____________ on Sunday afternoon at An Café on Truong Cong Giai Street. There’s a park on the corner of the street. The café is next to the park. We can also go for a walk after taking our drinks. There’s also a cinema opposite the café (22) _________ we can see a film after we have coffee. Which one do you prefer?

  To (23) __________ to the café, take bus (24) __________ 8 to Quang Trung Street. Get off at the bus stop in front of a park. Go along the street (25) _________ you get to the traffic lights and then turn right. Take the first turning on your right. Go straight ahead – just about 500 metres and it’s on your left.

  Your friend,

  Minh

  Câu hỏi:

  (21) ____________

  • A. meeting
  • B. see
  • C. meet
  • D. go

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. meeting (V_ing): gặp gỡ

  B. see (v): nhìn thấy, gặp

  C. meet (v): gặp gỡ, gặp mặt

  D. go (v): đi

  => Let’s + V_infinitive: Hãy làm gì

  Let’s (21) meet on Sunday afternoon at An Café on Truong Cong Giai Street.

  Tạm dịch: Hãy gặp nhau vào chiều Chủ Nhật tại An Café trên đường Trương Công Giai nhé.

  Chọn C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 422364

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF