YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Odd one out: lucky money, firework, decorate, kumquat tree

  • A. lucky money
  • B. firework
  • C. decorate
  • D. kumquat tree

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Từ khác loại

  Giải thích:

  A. lucky money (n): tiền mừng tuổi

  B. firework (n): pháo hoa

  C. decorate (v): trang trí

  D. kumquat tree (n): cây quất

  Phương án C là động từ, còn lại đều là danh từ

  Chọn C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 422346

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF