YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nha Trang beach is one of the beautiful ______ in Viet Nam.

  • A. place
  • B. area
  • C. destination
  • D. destinations

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. place (n): địa điểm

  B. area (n): khu vực

  C. destination (n): điểm đến

  D. destinations (n): những điểm đến

  => one of + N đếm được dạng số nhiều: một trong những …

  Tạm dịch: Bãi biển Nha Trang là một trong những điểm đến đẹp ở Việt Nam.

  Chọn D.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 422360

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON