YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ha Long Bay has thousands of big and small _______.

  • A. natural
  • B. nature
  • C. island
  • D. islands

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. natural (adj): thuộc về tự nhiên

  B. nature (n): thiên nhiên, tự nhiên

  C. island (n): hòn đảo

  D. islands (n): những hòn đảo

  Tạm dịch: Vịnh Hạ Long có hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ.

  Chọn D.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 422363

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON