YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  (23) ____________

  • A. catch
  • B. get
  • C. drive
  • D. be

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. catch (v): bắt, túm

  B. get (v): đạt được, có được, đến

  C. drive (v): lái

  D. be (v): thì/ là/ ở

  To (23) get to the café, …

  Tạm dịch: Để đến quán cà phê, …

  Chọn B.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 422366

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF