YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Find the mistake: I would like to give my sister some advices on some dishes she should try in Da Nang city.

  • A. would
  • B. advices
  • C. dishes
  • D. try in

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Danh từ

  Giải thích:

  “advice”: lời khuyên => là danh từ không đếm được

  Sửa: advices => advice

  Tạm dịch: Tôi muốn đưa cho chị tôi một vài lời khuyên về một số món ăn mà chị ấy nên thử ở Đà Nẵng.

  Đáp án: advices 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 422370

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON