YOMEDIA
ZUNIA12
 • Odd one out

  Câu hỏi:

  Odd one out: square, cathedral, post office, postman

  • A. square
  • B. cathedral
  • C. post office
  • D. postman

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Từ khác loại

  Giải thích:

  A. square (n): quảng trường

  B. cathedral (n): nhà thờ lớn

  C. post office (n): bưu điện

  D. postman (n): người đưa thư

  Phương án D là danh từ chỉ người, còn lại đều là danh từ chỉ địa điểm

  Chọn D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 422344

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF