YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Children ____ learn another language at the age of six.

  • A. should
  • B. must
  • C. mustn't
  • D. should be

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

  Giải thích:

  A. should: nên

  B. must: phải

  C. mustn’t: không được

  D. should be: nên là

  Tạm dịch: Trẻ em nên học một ngôn ngữ khác khi sáu tuổi.

  Chọn A.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 422356

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON