YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  (22) ____________

  • A. because
  • B. even
  • C. despite
  • D. so

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Liên từ

  Giải thích:

  A. because + S + V: bởi vì … (chỉ nguyên nhân)

  B. even (adv): thậm chí, kể cả

  C. despite + cụm danh từ/ V_ing: mặc dù … (chỉ sự nhượng bộ)

  D. so + S + V: vì vậy … (chỉ kết quả)

  There’s also a cinema opposite the café (22) so we can see a film after we have coffee.

  Tạm dịch: Đối diện quán cà phê cũng có một rạp chiếu phim do đó chúng ta có thể xem phim sau khi uống cà phê.

  Chọn D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 422365

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF