YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  She has three dolls and two teddy bears in her room.

  • A. There is three doll and two teddy bear in her room.
  • B. There are three doll and two teddy bear in her room.
  • C. There is three dolls and two teddy bears in her room.
  • D. There are three dolls and two teddy bears in her room.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Cấu trúc viết lại câu

  Giải thích:

  Cấu trúc: S + have/ has + ________ + in + địa điểm: Ai đó có cái gì ở đâu

  = There + be + ________ + in + địa điểm: Có cái gì ở đâu

  Tạm dịch: Cô ấy có ba con búp bê và hai con gấu bông trong phòng của mình.

  = Có ba con búp bê và hai con gấu bông trong phòng của cô ấy.

  Đáp án: There are three dolls and two teddy bears in her room.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 422385

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON