YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  He decided to travel the world but then he realized that nowhere is ______ than Viet Nam.

  • A. beautiful
  • B. peaceful
  • C. more beautiful
  • D. noisy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: So sánh hơn

  Giải thích:

  A. beautiful (adj): đẹp

  B. peaceful (adj): yên bình

  C. more beautiful: đẹp hơn

  D. noisy (adj): ồn ào, ầm ĩ

  Dấu hiệu nhận biết: “than” => câu so sánh hơn

  Cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài: S1 + be + more + adj + than + S2

  so sánh hơn: “beautiful” => “more beautiful”

  Tạm dịch: Anh ta đã quyết định đi du lịch khắp thế giới nhưng rồi anh nhận ra rằng không đâu đẹp hơn Việt Nam.

  Chọn C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 422352

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF