YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  My friend is interested in paintings so her dad takes her to the ______ on weekends.

  • A. museum
  • B. cinema
  • C. station
  • D. art gallery

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. museum (n): bảo tàng

  B. cinema (n): rạp chiếu phim

  C. station (n): nhà ga

  D. art gallery (n): phòng triển lãm nghệ thuật

  Tạm dịch: Bạn tôi thích tranh nên bố cô ấy đưa cô ấy đến phòng tranh vào mỗi cuối tuần.

  Chọn D.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 422351

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON