YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  (25) ____________

  • A. so
  • B. until
  • C. but
  • D. although

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Liên từ

  Giải thích:

  A. so + S + V: vì vậy … (chỉ kết quả)

  B. until + S + V: cho đến khi …

  C. but + S + V: nhưng …

  D. although + S + V: mặc dù … (chỉ sự nhượng bộ)

  Go along the street (25) until you get to the traffic lights and then turn right.

  Tạm dịch: Đi dọc theo con phố cho đến khi bạn đến chỗ đèn giao thông và sau đó rẽ phải.

  Chọn B.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 422368

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF