YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  (24) ____________

  • A. number
  • B. letter
  • C. address
  • D. sign

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. number (n): con số, số

  B. letter (n): chữ cái

  C. address (n): địa chỉ

  D. sign (n): kí hiệu

  … take bus (24) number 8 to Quang Trung Street.

  Tạm dịch: … bạn bắt xe buýt số 8 đến đường Quang Trung.

  Chọn A.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 422367

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON