YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  This is a difficult question, so only _______ students can answer it.

  • A. few
  • B. any
  • C. many
  • D. a few

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Lượng từ

  Giải thích:

  A. few + N đếm được dạng số nhiều: rất ít, không nhiều (ít hơn mức mong đợi)

  B. any + N đếm được dạng số nhiều/ N không đếm được: một chút (dùng trong câu phủ định, nghi vấn)

  C. many + N đếm được dạng số nhiều: nhiều

  D. a few + N đếm được dạng số nhiều: một vài (như mong đợi hoặc nhiều hơn)

  Tạm dịch: Đây là một câu hỏi khó nên chỉ có một vài học sinh trả lời được.

  Chọn D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 422355

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF