YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  - “______________________”

  - Go along this street. It’s on your right.

  • A. Where are we now?
  • B. Excuse me, I get lost!
  • C. Excuse me, where is the nearest post office?
  • D. I don’t know where I am now. Can you give me your adress?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

  Giải thích:

  - “_________________”

  - Đi dọc theo con đường này. Nó ở phía bên phải của bạn.

  A. Bây giờ chúng ta đang ở đâu?

  B. Xin lỗi, tôi bị lạc!

  C. Xin lỗi, bưu điện gần nhất ở đâu?

  D. Tôi không biết tôi đang ở đâu. Bạn có thể cho tôi địa chỉ của bạn?

  Chọn C.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 422353

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON