YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  It is good to finish your homework after school.

  • A. You shouldn't finish your homework after school.
  • B. You should to finish your homework after school.
  • C. You should finish your homework after school.
  • D. You should finishing your homework after school.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Cấu trúc viết lại câu

  Giải thích:

  Cấu trúc: It + be + adj + to V_infinitive: Thật là làm sao khi làm gì

  S + should + V_infinitive: Ai đó nên làm gì

  Tạm dịch: Sẽ rất tốt nếu bạn hoàn thành bài tập về nhà sau giờ học.

  = Bạn nên hoàn thành bài tập về nhà sau giờ học.

  Đáp án: You should finish your homework after school.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 422387

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF