YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  I was surprised with the fact that pigs are ______ than dogs.

  • A. good
  • B. smart
  • C. smarter
  • D. gooder

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: So sánh hơn

  Giải thích:

  Dấu hiệu nhận biết: “than” => câu so sánh hơn

  Cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn: S1 + be + adj_er + than + S2

  so sánh hơn: “smart” => “smarter”

  Tạm dịch: Tôi rất ngạc nhiên với một sự thật là loài heo thông minh hơn loài chó.

  Chọn C.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 422350

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON