YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Find the mistake: How many bread do you want?

  • A. many
  • B. bread
  • C. do
  • D. want

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Lượng từ

  Giải thích:

  How many + N đếm được dạng số nhiều: Bao nhiêu

  How much + N không đếm được: Bao nhiêu

  “bread”: bánh mì => danh từ không đếm được

  Sửa: many => much

  Tạm dịch: Cậu muốn bao nhiêu bánh mì?

  Đáp án: many

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 422372

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF