YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Odd one out: bay, cave, mountain, calendar

  • A. bay
  • B. cave
  • C. mountain
  • D. calendar

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Từ khác loại

  Giải thích:

  A. bay (n): vịnh

  B. cave (n): hang động

  C. mountain (n): núi

  D. calendar (n): lịch

  Phương án D là danh từ chỉ lịch/ tờ lịch, còn lại đều là danh từ chỉ sự vật trong tự nhiên

  Chọn D.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 422347

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON