YOMEDIA
ZUNIA12
 • Complete the second sentence so that it has the similar meaning to the first one

  Câu hỏi:

  How many times a week do you go to the library?

  • A. How often do you go to the library?
  • B. How much do you go to the library?
  • C. How always do you go to the library?
  • D. How nver do you go to the library?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Cấu trúc viết lại câu

  Giải thích:

  How many times a week: Bao nhiêu lần 1 tuần = How often

  Tạm dịch: Bạn đến thư viện bao nhiêu lần một tuần?

  = Bạn đến thư việc thường xuyên như thế nào?

  Đáp án: How often do you go to the library?

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 422381

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON