AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Weather forecasters have to know the material well because

  • A. the broadcast is pre-recorded
  • B. the forecast may be incorporated into the news broadcast
  • C. the content of the report may have to change
  • D. the length of the report may have to change

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Đọc hiểu

   Giải thích: Người dự báo thời tiết phải biết về tư liệu rất tốt vì

  A. phát sóng được ghi lại trước.

  B. dự báo có thể được đưa vào phát sóng tin tức.

   C. nội dung của tin tức có thể phải thay đổi.

  D. chiều dài của tin tức có thể phải thay đổi.

  Thông tin: This is because the weather re-port is screened after the news, which can vary in length. The weather forecaster doesn't always know how much time is available, which means that he/she has to be thoroughly prepared so that the material can be adapted to the time available.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>