AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The acoustics in the concert hall were very poor and it was necessary to _____ performers’ voices.

  • A. increase
  • B. exaggerate
  • C. extend
  • D. amplify

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

   increase (v): gia tăng, làm tăng lên                         extend (v): kéo dài, mở rộng

  exaggerate (v): phóng đại, thổi phồng                     amplify (v): khuếch đại, thêm chi tiết

  Tạm dịch: Âm thanh trong phòng hòa nhạc rất kém và cần phải tăng tiếng nói của người biểu diễn. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>