AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nowadays, weather forecasters have to

  • A. do experiments to determine the pollen count
  • B. simply point at map and describe weather conditions
  • C. cope with professionals
  • D. be able to cope under pressure

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích: Ngày nay, các nhà dự báo thời tiết phải

  A. làm thí nghiệm để xác định số lượng phấn hoa.

  B. chỉ cần chỉ vào bản đồ và mô tả điều kiện thời tiết

  C. đối phó với các chuyên gia.

  D. có thể chịu được áp lực

  Thông tin: The job of a weather forecaster is certainly far more complicated than just pointing at a map and describing weather conditions. It's a job for professionals who can cope with stressful and demanding conditions.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA