AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Italian TV has ______ a young composer to write an opera for the TV’s thirtieth anniversary.

  • A. appointed
  • B. ordered
  • C. consulted
  • D. commissioned

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  appoint (v): bổ nhiệm, chỉ định                               consult (v): hỏi ý kiến

  order (v): đặt mua, ra lệnh                                       commission (v): ủy nhiệm, giao việc

  Tạm dịch: Truyền hình Ý đã ủy nhiệm cho một nhà soạn nhạc trẻ viết một vở opera cho lễ kỉ niệm 30 năm của TV.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>