AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Fiana and Fallon are talking about the weather.

  Fiana: “Isn’t it going to rain tonight?” – Fallon: “_________.”

  • A. Yes, it isn’t.
  • B. I hope not
  • C. I don’t hope so
  • D. No, it is

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Văn hoá giao tiếp

  Giải thích:

   Tạm dịch:

  Fiana và Fallon đang nói về thời tiết.

  Fiana: "Không phải tối nay trời sẽ mưa sao?" - Fallon: "_________."

  A. Đúng, không phải vậy.

  B. Tôi mong là không (= Tôi mong là không mưa)

  C. Tôi không hy vọng như vậy

  D. Không, đúng thế.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>