AMBIENT
 • Câu hỏi:

  I think almost everyone has heard the news from her, ________?

  • A. have they
  • B. hasn't he
  • C. haven't they
  • D. don't I

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Câu hỏi đuôi

  Giải thích:

  Trong câu có “I” + các động từ như think, feel, suppose… + một mệnh đề, thì câu hỏi đuôi được chia theo mệnh đề đó

  Trong câu có “everyone” thì câu hỏi đuôi ta dùng đại từ “they”.

  Mệnh đề chính ở khẳng định thì câu hỏi đuôi ở phủ định

  Tạm dịch:

  Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều nghe tin tức từ cô ấy rồi, phải không?

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>