AMBIENT
 • Câu hỏi:

  At every faculty meeting, Ms. Volatie always manages to put her foot in her mouth.

  • A. move rapidly
  • B. trip over her big feet
  • C. fall asleep
  • D. say the wrong thing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa

  Giải thích:

   put one's foot in one's mouth: nói sai, nói điều gì khiến bản thân xấu hổ, hối hận

  move rapidly: di chuyển nhanh                               fall asleep: buồn ngủ

  trip over one’s big feet: tự vấp ngã                         say the wrong thing: nói điều gì đó sai

  => put one's foot in one's mouth = say the wrong thing

  Tạm dịch: Tại mỗi cuộc họp khoa, cô Volatie luôn luôn nói sai điều gì đó.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>