AMBIENT
 • Câu hỏi:

  I remember ______ him tomorrow. It will be a big sum of money I’ve been saving so far.

  • A. paying
  • B. to pay
  • C. paid
  • D. to be paid

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Cấu trúc với “remember”

  Giải thích:

  Có 2 cấu trúc với “remember”

  – remember to do sth: nhớ để làm gì (trong tương lai)

  - remember doing sth: nhớ đã làm gì (trong quá khứ)

  Về nghĩa, trong câu này ta dùng cấu trúc “remember to do sth”

  Chủ ngữ là người, nên ta dùng dạng chủ động

  Tạm dịch: Tôi nhớ sẽ trả tiền cho anh ta vào ngày mai. Nó sẽ là một khoản tiền lớn mà tôi đã tiết kiệm được cho đến nay.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>