AMBIENT
 • Câu hỏi:

  In paragraph 1, why does the author mention the platypus?

  • A. To illustrate that mammals may eat poisonous plants.
  • B. To give an example of a mammal that uses poison.
  • C. To show how it differs from the crested rat.
  • D. To explain that the platypus is at risk.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích: Trong đoạn 1, tại sao tác giả đề cập đến thú mỏ vịt?

  A. Để minh họa cho rằng động vật có vú có thể ăn thực vật có độc.

   B. Để cho một ví dụ về một động vật có vú sử dụng chất độc.

  C. Để cho thấy nó khác với chuột nhắt.

  D. Để giải thích rằng thú mỏ vịt đang bị nguy hiểm.

  Thông tin: And most living organisms have some way of protecting themselves from natural predators. Some mammals, like the platypus, carry internal toxins to transmit to predators via biting or other means

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>